Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Név Titulus Címek Idő
kezdő
Idő
vég
Hely Hivatali beosztás
Sipos Orbán     1876 1882 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispán
Hajdú Sándor kemecsei vaskorona-rend lovagja 1883 1894 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispán
Kerek József   Ferenc József-rend lovagja 1883 1883 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispán
Bagossy Károly   királyi tanácsos 1894 1906 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispán
Benkó Albert dr. méltóságos 1906 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispán
Küry Albert dr. III. osztályú vaskorona-rend lovagja 1912 1919 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispán
Alexander Imre     1919 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispán
Bodnár Andor dr.   1920 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Csuka Iván dr.   1920 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Madarász Imre     1920 1923 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Rázsó Béla dr.   1920 1929 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Koller Andor dr.   1921 1922 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Kormoss Miklós kecskeméti   1921 1928 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Sárközy György     1921 1921 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Szabó Ferenc dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1921 1935 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Thuróczy István dr.   1922 1926 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Jeszenszky József     1923 1923 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Scheftsik György     1923 1928 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Papp Tamás     1924 1924 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Tóth József dr.   1924 1941 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Kiss József dr.   1926 1939 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Szalay Szabolcs dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1928 1935 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Khindl Ferenc   tiszteletbeli szolgabíró 1929 1931 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Véniss Pál dr.   1929 1930 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Nagy László dr. tiszteletbeli főjegyző 1930 1939 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Nagy László dr. tiszteletbeli főjegyző 1930 1939 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Bathó Lajos dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1931 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Józsa István dr.   1935 1939 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Ambrus Károly   tiszteletbeli főszolgabíró 1936 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Ambrus József dr.   1939 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Áts Ferenc dr.   1939 1942 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Kenéz László dr.   1939 1941 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Kerekes Pál dr.   1939 1942 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Horváth Imre dr.   1940 1942 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Nagy Gyula, ifj.     1940 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Krüner Ágoston dr. nemes 1941 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Küry Béla dr.   1941 1943 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Borsody András dr.   1942 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Gaál János dr.   1942 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Hajnal Ferenc dr.   1942 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Halasy Géza dr.   1942 1943 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Mocsáry Lajos dr.   1942 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Tamás Tibor dr.   1942 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Szentendrei János dr.   1943 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Szívós Antal dr.   1943 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Kiss Lászkló     1876 1893 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Kormoss Miklós kecskeméti   1893 1910 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Busa Ákos     1910 1916 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Kuszka István dr.   1916 1917 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Kormos Árpád     1917 1929 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Benkó Iván dr.   1929 1939 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Mészáros Antal dr.   1939 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Nagy Ferenc   tiszteletbeli főjegyző 1877 1882 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első aljegyző
Hajdú Sándor kemecsei Vaskorona-rend lovagja 1882 1883 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első aljegyző
Kolosy Antal csíkszentgyörgyi és kolosi   1883 1885 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első aljegyző
Balogh Sándor   tiszteletbeli főjegyző 1885 1892 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első aljegyző
Kludik Imre dr.   1892 1895 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első aljegyző
Küry Albert dr. tiszteletbeli főjegyző, III. osztályú Vaskorona-rend lovagja 1895 1906 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első aljegyző
Szappanos József     1877 1877 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főállatorvos
Weisz József     1877 1877 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főállatorvos
Varsányi József     1883 1892 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főállatorvos
Óhegyi Jenő     1892 1900 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főállatorvos
Horváth Lajos     1912 1929 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főállatorvos
Tóth Antal dr.   1929 1937 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főállatorvos
Kiss Miklós méltóságos balázsfalvi 1876 1879 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Batthyány József   gróf, császári és királyi kamarás, Lipót-rend lovagja 1880 1881 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Batthyány József   gróf, császári és királyi kamarás, Lipót-rend lovagja 1880 1881 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Beniczky Ferenc beniczei és micsinyei valóságos belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás, Szent István-rend lovagja, Ferenc József-rend lovagja 1881 1884 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Balogh Imre     1884 1889 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Ujfalussy Sándor ujfalusi császári és királyi kamarás, Lipót-rend lovagja, Vaskorona-rend lovagja, a porosz Johannita-rend lovagja 1889 1892 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Almássy Géza zadányi és törökszentmiklósi császári és királyi kamarás 1892 1899 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Lippich Gusztáv koronghi   1899 1905 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Lenk Gyula     1905 1905 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Almásy Imre dr. gróf, császári és királyi kamarás, Lipót-rend lovagja 1906 1910 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Horthy Szabolcs dr.   1910 1914 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Szapáry György   gróf, császári és királyi kamarás 1915 1917 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Kuszka István dr.   1917 1918 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Lippich István koronghi   1920 1922 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Almásy Sándor   Ferenc József-rend lovagja 1922 1932 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Borbély György császári és királyi kamarás roffi 1932 1939 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Urbán Gáspár monyorói báró 1939 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Kerek József   Ferenc József-rend lovagja 1877 1883 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Bagossy Károly dr. királyi tanácsos 1883 1894 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Hajdú Sándor kemecsei Vaskorona-rend lovagja 1883 1883 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Benkó Albert dr. méltóságos 1894 1906 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Küry Albert dr. III. osztályú Vaskorona-rend lovagja 1906 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Cseh József dr. királyi tanácsos 1912 1916 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Goszthony Sándor dr. gosztonyi és kövesszarvi 1917 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Vadász Károly dr. gyöngyös-halászi 1920 1935 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Szalay Szabolcs dr.   1935 1942 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Áts Ferenc dr.   1942 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Nagy Ferenc     1876 1876 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszteletbeli főjegyző
Hegedűs Ferenc     1877 1878 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Kerekes Géza     1878 1882 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Kolossi Antal kolosi   1882 1883 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Veres Sándor     1883 1885 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Kludik Imre dr.   1885 1889 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Benkó Albert, ifj. dr.   1889 1892 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Mocsáry Géza dr. bocsári 1892 1893 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Biró Mátyás     1893 1894 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Küry Albert dr. III. osztályú Vaskorona-rend lovagja 1894 1895 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Busa Ákos     1895 1896 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Hábor Antal     1896 1901 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Kiss Ernő dr.   1901 1902 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Goszthony Sándor dr. gosztonyi és kövesszarvi, tiszteletbeli főjegyző 1902 1906 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Vígh Endre     1929 1933 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye helyettes levéltárnok
Goszthony Sándor dr. gosztonyi és kövesszarvi 1906 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye I. osztályú aljegyző
Nagy Ottó dr.   1909 1910 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye I. osztályú aljegyző
Lippich István     1910 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye I. osztályú aljegyző
Alexander Imre     1912 1916 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye I. osztályú aljegyző
Pethes László dr.   1912 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye I. osztályú aljegyző
Rázsó Béla dr.   1912 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye I. osztályú aljegyző
Báthor Miklós     1906 1910 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Nagy Ottó dr.   1906 1909 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Lippich István     1909 1910 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Rázsó Béla dr.   1909 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Alexander Imre     1910 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Pethes László dr. kechkeméthi 1910 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Józsa János     1912 1917 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Kövér Wladimir dr.   1912 1914 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Scheftsik István, ifj. szolnoki tiszteletbeli főjegyző 1914 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Vadász Károly dr. gyöngyös-halászi 1916 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Fejér Miklós dr. szajoli; a Máltai Lovagrend Lovagkeresztjének tulajdonosa 1917 1918 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Lippich István     1906 1909 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye III. osztályú aljegyző
Rázsó Béla dr.   1906 1909 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye III. osztályú aljegyző
Józsa János     1909 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye III. osztályú aljegyző
Pethes László dr. kechkeméthi 1909 1910 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye III. osztályú aljegyző
Kövér Wladimir dr.   1910 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye III. osztályú aljegyző
Hajdú Sándor kemecsei Vaskorona-rend lovagja 1876 1876 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye jegyző
Hegedűs Ferenc     1876 1876 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye jegyző
Egan Imre dr. borostyánkői 1920 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kormánybiztos főispán
Lippich István   koronghi 1920 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kormánybiztos főispán
Palotásy János     1876 1878 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye levéltárnok
Sipos János     1878 1891 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye levéltárnok
Herendi József     1892 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye levéltárnok
Hild Viktor     1920 1929 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye levéltárnok
Scheftsik György dr.   1933 1935 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye levéltárnok
Szinyei-Merse Félix     1935 1943 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye levéltárnok
Goszthony Sándor dr. gosztonyi és kövesszarvi 1913 1916 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másodfőjegyző
Lippich István koronghi tiszteletbeli főjegyző 1913 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másodfőjegyző
Alexander Imre     1916 1919 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másodfőjegyző
Csuka Iván dr. tiszteletbeli főjegyző 1920 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másodfőjegyző
Scheftsik István szolnoki tiszteletbeli főjegyző 1920 1923 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másodfőjegyző
Vadász Károly dr. gyöngyös-halászi 1920 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másodfőjegyző
Madarász Imre dr. tiszteletbeli főszolgabíró; tiszteletbeli főjegyző 1923 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másodfőjegyző
Hajdú Sándor kemecsei Vaskorona-rend lovagja 1877 1882 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Balogh Sándor   tiszteletbeli jegyző 1883 1885 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Veres Sándor     1885 1889 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Kludik Imre dr.   1889 1892 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Benkó Albert, ifj. dr.   1892 1894 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Bíró Mátyás     1894 1900 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Hábor Antal     1901 1906 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Hábor Antal     1896 1896 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye negyedik aljegyző
Kiss Ernő dr.   1896 1901 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye negyedik aljegyző
Goszthony Sándor dr. gosztonyi és kövesszarvi 1901 1902 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye negyedik aljegyző
Nagy Ottó dr. tiszteletbeli főjegyző 1902 1906 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye negyedik aljegyző
Hegedűs Ferenc     1878 1882 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Kerekes Géza     1882 1883 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Berki József     1883 1885 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Vladár Vilmos dr.   1885 1893 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Kele József dr.   1893 1907 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Hajdú Béla dr.   1907 1919 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Kerezsy Jenő dr.   1920 1943 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Tornyos József dr.   1944 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Orbay Antal dr.   1876 1876 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Kátai Gábor dr.   1877 1878 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Schreiber Lőrinc dr.   1877 1877 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Bécsi János dr.   1878 1882 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Orbay Antal dr.   1882 1890 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Lenk Gusztáv dr.   1890 1919 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Hubay Miklós dr.   1919 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Szaller Miklós dr.   1920 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Lenk Sándor     1876 1877 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Pólya Béla     1877 1885 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Szendi Antal     1877 1877 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Berki József     1885 1906 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Kerekes Géza     1906 1907 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Kele József dr.   1907 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Berki József     1912 1924 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Bagossy Károly dr.   1924 1943 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Kerezsy Jenő dr.   1943 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Darvas ferenc     1918 1919 vármegyei Törvényhatósági Bizottság kormánybiztos főispán

Minden jog fenntartva! © MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

Vissza Vissza