Tisztségviselők várososk szerint

Név Titulus Címek Idő
kezdő
Idő
vég
Hely Hivatali beosztás
Móczár Alajos     1873 1886 Jászárokszállás polgármester
Czigány János     1899 1902 Jászberény helyettes polgármester
Pintér Mihály ürményi   1873 1879 Jászberény polgármester
Elefánthy Sándor alsó-felső szentjánosi elefánti   1879 1893 Jászberény polgármester
Koncsek István nemes   1893 1896 Jászberény polgármester
Almásy László dr., nemes   1896 1896 Jászberény polgármester
Török Aladár szili   1896 1897 Jászberény polgármester
Török Aladár szili   1897 1899 Jászberény polgármester
Koncsek István nemes   1902 1914 Jászberény polgármester
Vavrik Endre     1914 1918 Jászberény polgármester
Friedvalszky Ferenc dr. magyar királyi kormányfőtanácsos 1918 1940 Jászberény polgármester
Pénzes Sándor dr.   1940 1945 Jászberény polgármester
Sipos Orbán     1876 1882 Jász-nagykun-Szolnok vármegye alispán
Hajdú Sándor kemecsei Vaskorona-rend lovagja 1883 1894 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispán
Kerek József   Ferenc József-rend lovagja 1883 1883 Jász-nagykun-Szolnok vármegye alispán
Bagossy Károly   királyi tanácsos 1894 1906 Jász-nagykun-Szolnok vármegye alispán
Benkó Albert dr. méltóságos 1906 1912 Jász-nagykun-Szolnok vármegye alispán
Küry Albert dr. III. osztályú Vaskorona-rend lovagja 1912 1919 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispán
Alexander Imre     1919 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispán
Bodnár Andor dr.   1920 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Csuka Iván dr.   1920 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Madarász Imre     1920 1923 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Rázsó Béla dr.   1920 1929 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Koller Andor dr.   1921 1922 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Kormos Miklós kecskeméti   1921 1928 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Sárközy György     1921 1921 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Szabó Ferenc dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1921 1935 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Thuróczy István dr.   1922 1926 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Jeszenszky József     1923 1923 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Scheftsik György     1923 1928 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Papp Tamás     1924 1924 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Tóth József dr.   1924 1941 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Kiss József dr.   1926 1939 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Szalay Szabolcs dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1928 1935 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Khindl Ferenc   tiszteletbeli szolgabíró 1929 1931 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Véniss Pál dr.   1929 1930 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Nagy László dr. tiszteletbeli főjegyző 1930 1939 Jász-nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Bathó Lajos dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1931 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Józsa István dr.   1935 1939 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Ambrus Károly   tiszteletbeli főszolgabíró 1936 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Ambrus József dr.   1939 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Áts Ferenc dr.   1939 1942 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Kenéz László dr.   1939 1941 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Kerekes Pál dr.   1939 1942 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Horváth Imre dr.   1940 1942 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Nagy Gyula, ifj.     1940 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Krüner Ágoston dr. nemes 1941 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Küry Béla dr.   1941 1943 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Borsody András dr.   1942 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Gaál János dr.   1942 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Hajnal Ferenc dr.   1942 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Halassy Géza dr.   1942 1943 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Mocsáry Lajos dr.   1942 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Tamás Tibor dr.   1942 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Szentendrei János dr.   1943 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Szívós Antal dr.   1943 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Kiss László     1876 1893 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Kormos Miklós kecskeméti   1893 1910 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Busa Ákos     1910 1916 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Kuszka István dr.   1916 1917 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Kormos Árpád     1917 1929 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Benkó Iván dr.   1929 1939 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Mészáros Antal dr.   1939 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Nagy Ferenc   tiszteletbeli főjegyző 1877 1882 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első aljegyző
Hajdú Sándor kemecsei Vaskorona-rend lovagja 1882 1883 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első aljegyző
Kolosy Antal csíkszentgyörgyi és kolosi   1883 1885 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első aljegyző
Balogh Sándor   tiszteletbeli főjegyző 1885 1892 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első aljegyző
Kludik Imre dr.   1892 1895 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első aljegyző
Küry Albert dr. tiszteletbeli főjegyző; III. osztályú Vaskorona-rend lovagja 1895 1906 Jász-nagykun-Szolnok vármegye első aljegyző
Szappanos József     1877 1877 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főállatorvos
Weisz József     1877 1877 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főállatorvos
Varsányi József     1883 1892 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főállatorvos
Óhegyi Jenő     1892 1900 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főállatorvos
Horváth Lajos     1912 1929 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főállatorvos
Tóth Antal dr.   1929 1937 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főállatorvos
Kiss Miklós méltóságos balázsfalvi 1876 1879 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Batthyány József   gróf, császári és királyi kamarás, Lipót-rend lovagja 1880 1881 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Beniczky Ferenc beniczei és micsinyei valóságos belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás, Szent-István-rend lovagja; Ferenc József-rend lovagja 1881 1884 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Balogh Imre     1884 1889 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Ujfalussy Sándor ujfalusi császári és királyi Kamarás, Lipót-rend lovagja; Vaskorona-rend lovagja, a porosz johannita-rend lovagja 1889 1892 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Almásy Géza zsadányi és törökszentmiklósi császári és királyi kamarás 1892 1899 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Lippich Gusztáv koronghi   1899 1905 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Lenk Gyula     1905 1905 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Almásy Imre dr. gróf, császári és királyi Kamarás, Lipót-rend lovagja 1906 1910 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Horthy Szabolcs dr.   1910 1914 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Szapáry György   gróf, császári és királyi Kamarás 1915 1917 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Kuszka István dr.   1917 1918 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Lippich István koronghi   1920 1922 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Almásy Sándor   Ferenc József-rend lovagja 1922 1932 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Borbély György roffi császári és királyi Kamarás 1932 1939 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Urbán Gáspár monyorói báró 1939 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Kerek József   Ferenc József-rend lovagja 1877 1883 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Bagossy Károly   királyi tanácsos 1883 1894 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Hajdú Sándor kemecsei Vaskorona-rend lovagja 1883 1883 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Benkó Albert dr. méltóságos 1894 1906 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Küry Albert dr. III. osztályú Vaskorona-rend lovagja 1906 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Cseh József dr. királyi tanácsos 1912 1916 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Goszthony Sándor dr.; gosztonyi és kövesszarvi   1917 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Vadász Károly dr. gyöngyös-halászi 1920 1935 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Szalay Szabolcs dr.   1935 1942 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Áts Ferenc dr.   1942 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Hegedűs Ferenc     1877 1878 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Kerekes Géza     1878 1882 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Kolossi Antal kolosi   1882 1883 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Veres Sándor     1883 1885 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Kludik Imre dr.   1885 1889 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Benkó Albert; ifj. dr.   1889 1892 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Mocsáry Géza dr.; bocsári   1892 1893 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Biró Mátyás     1893 1894 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Küry Albert dr. III. osztályú Vaskorona-rend lovagja 1894 1895 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Busa Ákos     1895 1896 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Hábor Antal     1896 1901 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Kiss Ernő dr.   1901 1902 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Goszthony Sándor gosztonyi és kövesszarvi; dr. tiszteletbeli főjegyző 1902 1906 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Vígh Endre     1929 1933 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye helyettes levéltárnok
Goszthony Sándor dr. gosztonyi és kövesszarvi 1906 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye I. osztályú aljegyző
Nag Ottó dr.   1909 1910 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye I. osztályú aljegyző
Lippich István     1910 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye I. osztályú aljegyző
Alexander Imre     1912 1916 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye I. osztályú aljegyző
Pethes László dr.   1912 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye I. osztályú aljegyző
Rázsó Béla dr.   1912 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye I. osztályú aljegyző
Báthor Miklós     1906 1910 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Nagy Ottó dr.   1906 1909 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Lippich István     1909 1910 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Rázsó Béla dr.   1909 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Alexander Imre     1910 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Pethes László dr.; kechkeméthi   1910 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Józsa János     1912 1917 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Kövér Wladimir dr.   1912 1914 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Scheftsik István; ifj. szolnoki tiszteletbeli főjegyző 1914 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Vadász Károly dr.; gyöngyös-halászi   1916 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Fejér Miklós dr.; szajoli Máltai Lovagrend Lovagkeresztjének tulajdonosa 1917 1918 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Lippich István     1906 1909 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye III. osztályú aljegyző
Rázsó Béla dr.   1906 1909 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye III. osztályú aljegyző
Józsa János     1909 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye III. osztályú aljegyző
Pethes László dr. kechkeméthi 1909 1910 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye III. osztályú aljegyző
Kövér Wladimir dr.   1910 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye III. osztályú aljegyző
Hajdú Sándor     1876 1876 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye jegyző
Hegedűs Ferenc     1876 1876 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye jegyző
Egan Imre dr.; borostyánkői   1920 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kormánybiztos főispán
Lippich István koronghi   1920 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kormánybiztos főispán
Palotásy János     1876 1878 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye levéltárnok
Sipos János     1878 1891 Jász-nagykun-Szolnok vármegye levéltárnok
Herendi József     1892 1920 Jász-nagykun-Szolnok vármegye levéltárnok
Hild Viktor     1920 1929 Jász-nagykun-Szolnok vármegye levéltárnok
Scheftsik György dr.   1933 1935 Jász-nagykun-Szolnok vármegye levéltárnok
Szinyei-Merse Félix     1935 1943 Jász-nagykun-Szolnok vármegye levéltárnok
Goszthony Sándor dr. gosztonyi és kövesszarvi 1913 1916 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másodfőjegyző
Lippich István koronghi tiszteletbeli főjegyző 1913 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másodfőjegyző
Alexander Imre     1916 1919 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másodfőjegyző
Csuka Iván dr. tiszteletbeli főjegyző 1920 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másodfőjegyző
Scheftsik István szolnoki tiszteletbeli főjegyző 1920 1923 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másodfőjegyző
Vadász Károly dr. gyöngyös-halászi 1920 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másodfőjegyző
Madarász Imre dr. tiszteletbeli főszolgabíró; tiszteletbeli főjegyző 1923 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másodfőjegyző
Hajdú Sándor kemecsei Vaskorona-rend lovagja 1877 1882 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Balogh Sándor   tiszteletbeli jegyző 1883 1885 Jász-nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Veres Sándor     1885 1889 Jász-nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Kludik Imre dr.   1889 1892 Jász-nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Benkó Albert; ifj. dr.   1892 1894 Jász-nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Bíró Mátyás     1894 1900 Jász-nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Hábor Antal     1901 1906 Jász-nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Hábor Antal     1896 1896 Jász-nagykun-Szolnok vármegye negyedik aljegyző
Kiss Ernő dr.   1896 1901 Jász-nagykun-Szolnok vármegye negyedik aljegyző
Goszthony Sándor dr.; gosztonyi és kövesszarvi   1901 1902 Jász-nagykun-Szolnok vármegye negyedik aljegyző
Nagy Ottó dr. tiszteletbeli főjegyző 1902 1906 Jász-nagykun-Szolnok vármegye negyedik aljegyző
Nagy Ferenc     1876 1876 Jász-nagykun-Szolnok vármegye tiszteletbeli főjegyző
Hegedűs Feren     1878 1882 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Kerekes Géza     1882 1883 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Berki József     1883 1885 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Vladár Vilmos dr.   1885 1893 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Kele József dr.   1883 1907 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Hajdú Béla dr.   1907 1919 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Kerezsy Jenő dr.   1920 1943 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Tornyos József dr.   1944 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Orbay Antal dr.   1876 1876 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Kátay Gábor dr.   1877 1878 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Schreiber Lőrinc dr.   1877 1877 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Bécsi János dr.   1878 1882 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Orbay Antal dr.   1882 1890 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Lenk Gusztáv dr.   1890 1919 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Hubay Miklós dr.   1919 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Szaller Miklós dr.   1920 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Lenk Sándor     1876 1877 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Pólya Béla     1877 1885 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Szendy Antal     1877 1877 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Berki József     1885 1906 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Kerekes Géza     1906 1907 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Kele József dr.   1907 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Berki József     1912 1924 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Bagossy Károly dr.   1924 1943 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Kerezsy Jenő dr.   1943 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Hegedűs Ferenc     1886 1889 Jászsági alsó járás főszolgabíró
Cseh József     1889 1912 Jászsági alsó járás főszolgabíró
Bodnár Sándor dr.   1912 1914 Jászsági alsó járás főszolgabíró
Szénássy Lajos     1914 1918 Jászsági alsó járás főszolgabíró
Horváth József dr.   1920 1931 Jászsági alsó járás főszolgabíró
Ernyey Lajos     1931 1944 Jászsági alsó járás főszolgabíró
Kovács József     1877 1886 Jászsági alsó járáa segédszolgabíró
Kovács József     1886 1887 Jászsági alsó járáa segédszolgabíró
Király Alajos     1876 1882 Jászsági alsó járás szolgabíró
Hegedűs Ferenc     1882 1886 Jászsági alsó járás szolgabíró
Hajdú József dr.   1887 1889 Jászsági alsó járás szolgabíró
Tassy Becz Géza     1890 1891 Jászsági alsó járás szolgabíró
Küry Albert dr.   1891 1894 Jászsági alsó járás szolgabíró
Bartha László dr.   1894 1895 Jászsági alsó járás szolgabíró
Thomka Béla dr.   1895 1896 Jászsági alsó járás szolgabíró
Kuszka István dr.   1896 1897 Jászsági alsó járás szolgabíró
Borbély György roffi császári és királyi kamarás 1897 1898 Jászsági alsó járás szolgabíró
Goszthony Sándor dr.; gosztonyi és kövesszarvi   1897 1897 Jászsági alsó járás szolgabíró
Tóth Imre     1898 1901 Jászsági alsó járás szolgabíró
Nagy Ottó dr.   1901 1902 Jászsági alsó járás szolgabíró
Back Andor     1902 1905 Jászsági alsó járás szolgabíró
Mallár Sándor     1905 1906 Jászsági alsó járás szolgabíró
Horváth József dr.   1907 1908 Jászsági alsó járás szolgabíró
Alexander Imre     1908 1909 Jászsági alsó járás szolgabíró
Horváth József dr.   1909 1918 Jászsági alsó járás szolgabíró
Ambrus Károly   tiszteletbeli főszolgabíró 1920 1920 Jászsági alsó járás szolgabíró
Bathó Lajos dr.   1920 1931 Jászsági alsó járás szolgabíró
Khindl Ferenc   tiszteletbeli főszolgabíró 1931 1944 Jászsági alsó járás szolgabíró
Halmay József     1886 1889 Jászsági felső járás főszolgabíró
Koller Andor     1889 1891 Jászsági felső járás főszolgabíró
Balogh Sándor   tiszteletbeli főjegyző 1891 1906 Jászsági felső járás főszolgabíró
Varga István ilosvai   1906 1921 Jászsági felső járás főszolgabíró
Mallár Sándor     1921 1926 Jászsági felső járás főszolgabíró
Koller Andor dr.   1926 1935 Jászsági felső járás főszolgabíró
Muhoray Károly dr.   1935 1944 Jászsági felső járás főszolgabíró
Tóth Béla     1877 1882 (?) Jászsági felső járás segédszolgabíró
Küry Géza     1882 1886 Jászsági felső járás segédszolgabíró
Halmay József     1876 1886 Jászsági felső járás szolgabíró
Küry Géza     1886 1888 Jászsági felső járás szolgabíró
Benkó Albert; ifj.     1888 1889 Jászsági felső járás szolgabíró
Bíró Mátyás     1889 1893 Jászsági felső járás szolgabíró
Hábor Antal     1893 1896 Jászsági felső járás szolgabíró
Muhoray Béla   tiszteletbeli főszolgabíró 1896 1905 Jászsági felső járás szolgabíró
Back Andor     1905 1906 Jászsági felső járás szolgabíró
Mallár Sándor     1907 1918 Jászsági felső járás szolgabíró
Ambrus Károly   tiszteletbeli főszolgabíró 1918 1920 Jászsági felső járás szolgabíró
Koller Andor dr.   1922 1926 Jászsági felső járás szolgabíró
Thuróczy István dr.   1926 1928 Jászsági felső járás szolgabíró
Nagy László dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1928 1930 Jászsági felső járás szolgabíró
Véniss Pál dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1930 1944 Jászsági felső járás szolgabíró
Borsody András dr.   1942 1942 Jászsági felső járás szolgabíró
Kerekes István     1882 1885 Karcag helyettes polgármester
Ökrös László     1892 1894 Karcag helyettes polgármester
P. Szabó István     1892 1892 Karcag helyettes polgármester
Sántha István     1918 1918 Karcag helyettes polgármester
Hajnal István dr.   1920 1921 Karcag helyettes polgármester
Papp Elek     1872 1882 Karcag polgármester
Medgyessy Zsigmond     1885 1892 Karcag polgármester
Tassy Becz Géza     1897 1902 Karcag polgármester
Szentesi Tóth Kálmán     1903 1918 Karcag polgármester
Szánthó József dr.   1918 1920 Karcag polgármester
Varga Mátyás dr.   1921 1925 Karcag polgármester
Steinbach Antal     1925 1926 Karcag polgármester
Hajnal István dr.   1926 1936 Karcag polgármester
Sántha Miklós dr.   1936 1944 Karcag polgármester
Illésy Sándor     1872 1886 Kisújszállás polgármester
Pethe Gábor     1886 1890 Kisújszállás polgármester
Gaál Kálmán     1890 1918 Kisújszállás polgármester
Gaál János dr.   1918 1944 Kisújszállás polgármester
Scheftsik István szolnoki   1923 1944 Központi járás főszolgabíró
Puskás Elemér     1944 1944 Központi járás főszolgabíró
Ernyey Lajos ernyei tiszteletbeli főszolgabíró 1923 1931 Központi járás szolgabíró
Rédiger Zoltán dr.   1923 1923 Központi járás szolgabíró
Khindl Ferenc   tiszteletbeli főszolgabíró 1931 1931 Központi járás szolgabíró
Thuróczy István dr.   1931 1944 Központi járás szolgabíró
Szőgyi István     1872 1878 Kunhegyes polgármester
Csávás Sándor     1878 1885 Kunhegyes polgármester
Kolosy Antal csíkszentgyörgyi és kolosi   1885 1890 Kunhegyes polgármester
Varga István ilosvai   1891 1893 Kunhegyes polgármester
Nagy Géza     1873 1885 Kunszentmárton polgármester
Tóth Endre     1885 1886 Kunszentmárton polgármester
Tóth Károly fehérgyarmati   1886 1896 Kunszentmárton polgármester
Bódi Antal     1918 1919 Mezőtúr helyettes polgármester
Szőnyi Gyula dr.   1920 1921 Mezőtúr helyettes polgármester
Mészáros Endre     1872 1877 Mezőtúr polgármester
Nyíri Pál     1877 1878 Mezőtúr polgármester
Bolváry Antal     1878 1885 Mezőtúr polgármester
Mészáros Endre     1885 1896 Mezőtúr polgármester
Kun Árpád dr.   1900 1905 Mezőtúr polgármester
Spett Ernő dr.   1905 1910 Mezőtúr polgármester
Kun Árpád dr.   1910 1918 Mezőtúr polgármester
Kun Árpád dr.   1919 1921 Mezőtúr polgármester
Spett Ernő dr.   1921 1939 Mezőtúr polgármester
Szathmári Imre dr.   1939 1944 Mezőtúr polgármester
Scheftsik István; id.     1876 1878 Szolnok polgármester
Scheftsik István; id.     1880 1883 Szolnok polgármester
Gyömörey Félix győri gyömörei és teölvári   1878 1879 Szolnok polgármester
Elek Dávid dr.   1883 1885 Szolnok polgármester
Hubay Ferenc     1885 1890 Szolnok polgármester
Kludik Gyula     1890 1911 Szolnok polgármester
Harsányi Gyula dr.   1911 1918 Szolnok polgármester
Spett Ernő dr.   1918 1921 Szolnok polgármester
Tóth Tamás dr.   1925 1936 Szolnok polgármester
Lévay Gyula dr.   1937 1938 Szolnok polgármester
Szabó Ferenc dr.   1938 1944 Szolnok polgármester
Takács József     1944 1944 Szolnok polgármester
Benkó Albert     1886 1889 Tiszai alsó járás főszolgabíró
Hajdú József dr.   1889 1896 Tiszai alsó járás főszolgabíró
Busa Ákos     1896 1910 Tiszai alsó járás főszolgabíró
Nagy Ottó dr.   1910 1918 Tiszai alsó járás főszolgabíró
Patrubány István erzsébetvárosi   1920 1935 Tiszai alsó járás főszolgabíró
Fejér Miklós dr.; szajoli a Máltai Lovagrend Lovagkeresztjének tulajdonosa 1935 1939 Tiszai alsó járás főszolgabíró
Nagy László dr.   1939 1944 Tiszai alsó járás főszolgabíró
Szűcs Ábris     1877 1885 Tiszai alsó járás segédszolgabíró
Gremsperger József     1885 1886 Tiszai alsó járás segédszolgabíró
Benkó Albert; id.     1876 1886 Tiszai alsó járás szolgabíró
Gremsperger József     1886 1891 Tiszai alsó járás szolgabíró
Busa Ákos     1891 1895 Tiszai alsó járás szolgabíró
Bartha László dr.   1893 1893 Tiszai alsó járás szolgabíró
Kuszka István dr.       Tiszai alsó járás szolgabíró
Goszthony Sándor gosztonyi és kövesszarvi; dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1896 1901 Tiszai alsó járás szolgabíró
Horthy Szabolcs dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1901 1904 Tiszai alsó járás szolgabíró
Szénássy Lajos     1904 1914 Tiszai alsó járás szolgabíró
Vadász Károly dr.; gyöngyös-halászi   1914 1916 Tiszai alsó járás szolgabíró
Fehér Pál   tiszteletbeli főszolgabíró 1916 1920 Tiszai alsó járás szolgabíró
Balogh Károly dr.   1917 1918 Tiszai alsó járás szolgabíró
Ambrus Károly   tiszteletbeli főszolgabíró 1921 1935 Tiszai alsó járás szolgabíró
Patrubány István erzsébetvárosi; dr.   1935 1940 Tiszai alsó járás szolgabíró
Kiss László dr.   1938 1939 Tiszai alsó járás szolgabíró
Kerekes Pál dr.; kerekesházai   1939 1941 Tiszai alsó járás szolgabíró
Krüner Ágoston dr. nemes 1941 1944 Tiszai alsó járás szolgabíró
Borsody András dr.   1942 1944 Tiszai alsó járás szolgabíró
Szombathelyi Endre vichnyei   1886 1894 Tiszai felső járás főszolgabíró
Beleznay Andor dr. Ferenc József-rend lovagja 1894 1918 Tiszai felső járás főszolgabíró
Back Andor     1920 1935 Tiszai felső járás főszolgabíró
Breznay Mihály pálfalvi és breznói   1935 1944 Tiszai felső járás főszolgabíró
Pethes Antal dr.   1920 1920 Tiszai felső járás helyettes szolgabíró
Pethes Lajos     1877 1884 Tiszai felső járás segédszolgabíró
Kludik Imre dr.   1884 1885 Tiszai felső járás segédszolgabíró
Mocsáry Géza dr. bocsári 1885 1886 Tiszai felső járás segédszolgabíró
Szombathelyi Endre     1876 1886 Tiszai felső járás szolgabíró
Mocsáry Géza dr.; bocsári   1886 1892 Tiszai felső járás szolgabíró
Mészáros Gyula dr.   1892 1893 Tiszai felső járás szolgabíró
Bartha László dr.   1893 1894 Tiszai felső járás szolgabíró
Beleznay Andor dr. Ferenc József-rend lovagja 1893 1893 Tiszai felső járás szolgabíró
Hábor Antal     1893 1893 Tiszai felső járás szolgabíró
Varga István ilosvai tiszteletbeli főszolgabíró 1894 1906 Tiszai felső járás szolgabíró
Horváth József     1906 1906 Tiszai felső járás szolgabíró
Back Andor   tiszteletbeli főszolgabíró 1907 1918 Tiszai felső járás szolgabíró
Horváth József     1908 1909 Tiszai felső járás szolgabíró
Alexander Imre     1909 1910 Tiszai felső járás szolgabíró
Elek Tibor     1910 1912 Tiszai felső járás szolgabíró
Borbély Balázs dr.   1912 1919 Tiszai felső járás szolgabíró
Fehér Pál   tiszteletbeli főszolgabíró 1920 1926 Tiszai felső járás szolgabíró
Breznay Mihály pálfalvi és breznói tiszteletbeli főszolgabíró 1921 1935 Tiszai felső járás szolgabíró
Szalay Szabolcs dr.   1926 1928 Tiszai felső járás szolgabíró
Thuróczy István dr.   1928 1931 Tiszai felső járás szolgabíró
Józsa István dr.   1931 1935 Tiszai felső járás szolgabíró
Áts Ferenc dr.   1935 1939 Tiszai felső járás szolgabíró
Nagy Gyula; ifj.     1935 1940 Tiszai felső járás szolgabíró
Kenéz László dr.   1939 1940 Tiszai felső járás szolgabíró
Fehér Pál   tiszteletbeli főszolgabíró 1940 1940 Tiszai felső járás szolgabíró
Horváth Imre dr.   1940 1942 Tiszai felső járás szolgabíró
Kerekes Pál dr.   1940 1940 Tiszai felső járás szolgabíró
Hajnal Ferenc dr.   1942 1943 Tiszai felső járás szolgabíró
Mocsáry Lajos dr.   1942 1944 Tiszai felső járás szolgabíró
Borsody András dr.   1944 1944 Tiszai felső járás szolgabíró
Magyary-Kossa Géza dr.; nagysarlói   1886 1892 Tiszai közép járás főszolgabíró
Jancsó Géza kézdivásárhely Ferenc József-rend lovagja 1892 1907 Tiszai közép járás főszolgabíró
Borbély György roffi császári és királyi kamarás 1907 1918 Tiszai közép járás főszolgabíró
Brandt Vilmos     1920 1920 Tiszai közép járás főszolgabíró
Muhoray Károly dr.   1920 1935 Tiszai közép járás főszolgabíró
Szabó Ferenc dr.   1935 1938 Tiszai közép járás főszolgabíró
Szarka Gyula dr.   1938 1944 Tiszai közép járás főszolgabíró
Jancsó Géza kézdivásárhelyi Ferenc József-rend lovagja 1878 1886 Tiszai közép járás segédszolgabíró
Bárczay Gyula     1876 1884 Tiszai közép járás szolgabíró
Balogh Sándor     1884 1885 Tiszai közép járás szolgabíró
Magyary-Kossa Géza dr.; nagysarlói   1855 1886 Tiszai közép járás szolgabíró
Jancsó Géza kézdivásárhelyi Ferenc József-rend lovagja 1886 1892 Tiszai közép járás szolgabíró
Beleznay Andor dr. Ferenc József-rend lovagja 1892 1894 Tiszai közép járás szolgabíró
Bartha László dr.   1893 1893 Tiszai közép járás szolgabíró
Thomka Béla dr.   1894 1895 Tiszai közép járás szolgabíró
Thomka Béla dr.   1896 1897 Tiszai közép járás szolgabíró
Kiss Ernő dr.   1895 1896 Tiszai közép járás szolgabíró
Muhoray Béla   tiszteletbeli főszolgabíró 1896 1896 Tiszai közép járás szolgabíró
Goszthony Sándor dr.; gosztonyi és kövesszarvi   1897 1897 Tiszai közép járás szolgabíró
Tóth Imre     1897 1989 Tiszai közép járás szolgabíró
Borbély György roffi császári és királyi Kamarás 1898 1901 Tiszai közép járás szolgabíró
Bodnár Sándor dr.   1901 1912 Tiszai közép járás szolgabíró
Muhoray Károly dr.   1912 1918 Tiszai közép járás szolgabíró
Nagy László dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1921 1928 Tiszai közép járás szolgabíró
Návay Imre dr.; földdeáki tiszteletbeli főszolgabíró 1928 1936 Tiszai közép járás szolgabíró
Mohay Márton dr.   1937 1941 Tiszai közép járás szolgabíró
Kerekes Pál dr. kerekesházai 1941 1942 Tiszai közép járás szolgabíró
Halassy Géza dr.   1942 1943 Tiszai közép járás szolgabíró
Tamás Tibor dr.   1942 1942 Tiszai közép járás szolgabíró
Hajnal Ferenc     1943 1944 Tiszai közép járás szolgabíró
Szentendrei János dr.   1943 1944 Tiszai közép járás szolgabíró
Nánássy János     1871 1890 Túrkeve polgármester
Kenéz Béla     1890 1894 Túrkeve polgármester
Czihat Károly     1894 1915 Túrkeve polgármester
Tóth Imre     1915 1926 Túrkeve polgármester
Győrffy Péter     1926 1929 Túrkeve polgármester
Győrffy Kálmán     1929 1944 Túrkeve polgármester
Darva Ferenc     1918 1919 vármegyei Törvényhatósági Bizottság kormánybiztos főispán

Minden jog fenntartva! © MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

Vissza Vissza