Darvas Ferenc

(Pacsér, 1861. november 28. - Szolnok, 1946. augusztus 25.)

Földmérő mérnök, 1918-19-ben kormánybiztos főispán. Életútjáról kevés adat maradt fenn. Deutsch Henrik és Buchwald Róza házasságából született, nevét később magyarosította. Foglalkozása, iskolai végzettsége bizonytalan, mivel műszaki rajzolóként, földmérő mérnökként, elhalálozásakor főmérnökként említik a források. Valószínűleg csak később került Szolnokra, ám a századforduló után már itt élt és aktív tagja volt a szociáldemokrata pártnak. 1905. november 26-án a Magyar Király Szálló, a jelenlegi Damjanich Múzeum éttermében több száz résztvevő jelenlétével szocialista nagygyűlést rendeztek, ahol Darvas Ferenc szónoklatában az általános, titkos választójog törvénybe iktatását követelte. 1918. március 25-én, mint a szolnoki MSZDP szervezet vezetője a helyi munkásotthonban tartott beszédet. A gyűlés szónokai békét és demokráciát követeltek. Október 27-én a Lopocsi-féle vendéglő kerthelyiségében rendezett szocialista gyűlést ugyancsak Darvas nyitotta meg. A megjelentek üdvözölték a Budapesten megalakult Nemzeti Tanácsot, és határozatot hoztak annak szolnoki szervezetének létrehozásáról. A hamarosan megalakuló szolnoki Nemzeti Tanács elnökének Darvas Ferencet és dr. Papp Illés kereskedelmi iskolai igazgatót választották meg. A Nemzeti Tanács a munkásotthonban kezdte meg működését, majd a városházára helyezte át székhelyét, miután a város elöljárósága és polgármestere is csatlakozott hozzá. Darvas Küry Albert alispán támogatásával a népszerűtlen Harsányi Gyula polgármestert lemondatta városvezetői tisztségéről. 1918. november 6-án Kuszka István főispán is leköszönt állásáról. A vidéken, így Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is eluralkodott anarchikus állapotokon kormánybiztosok kinevezésével igyekeztek úrrá lenni. Először a kormány erre a tisztségre más személyeket szánt, de a helyi intelligencia, a vármegyei és városi tisztikar Darvas mellett foglalt állást, és ennek érdekében Küry alispánnal az élen küldöttséget menesztett Budapestre. Végül a kormány Darvas Ferencet bízta meg a megye vezetésével, aki beiktatásakor tartott programbeszédében fő feladatául a rend helyreállítását jelölte meg. A mindennapossá vált fosztogatásoknak és rablásoknak a helyi közigazgatás fegyveres nemzetőrség bevetésével igyekezett gátat vetni, ami azonban az új vezetők, többek között Darvas népszerűségének rohamos csökkenésével járt együtt. A nehézségeket, különösen a közellátási problémákat a több mint négyéves világégést követő általános nyomor miatt, a legjobb szándékkal és igyekezettel sem tudta leküzdeni. Ráadásul tapasztalat hiányában, a közigazgatás irányításában teljesen járatlannak bizonyult. Darvas Ferenc 1919 márciusában a szociáldemokrata párt helyi vezetésén belül Pálfy Jánossal szemben a mérsékelt irányzatot képviselte. A Tanácsköztársaság időszakában személye értelemszerűen háttérbe szorult. Az áprilisi tanácsválasztások után, a megyei tanács közművelési szakosztályának vezetésével bízták meg. 1920 és 1944 közötti politikai tevékenységéről nem rendelkezünk adatokkal. 1944. november 5-én, Szolnok város szovjet kézre kerülése után egy nappal, a képviselő-testület helyett életre hívott városi intézőbizottság elnökévé választották. Az ideiglenes testület 1945. január 25-én a képviselő-testület újjáalakulásakor beszüntette működését. Darvas az 1944. december 21-én Debrecenben megnyitott és később Budapestre áthelyezett Ideiglenes Nemzetgyűlésen, mint képviselő vett részt. Darvas Ferenc a Szociáldemokrata Párt küldöttjeként 1946 februárjáig a városi képviselő-testület nyugdíjválasztmányában dolgozott. Ekkor azonban romló egészségi állapota miatt lemondott tisztségéről és visszavonult a közéletből. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Darvas Ferenc temetésének költségeit magára vállalta és Horváth Pál alispán indítványára az egykori kormánybiztos-főispán emlékét a törvényhatósági bizottság jegyzőkönyvében megörökítette.

Források:

- KAPOSVÁRY Gy., Szolnoki Közélet, 1988. 4. szám. 1-6. p.
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok, 1905. november 30. 2. p.
- VIDA I. 1994. 597. p.
- MNL JNSZML V. 474. Szolnok város polgármesterének iratai 571/1945.
- MNL JNSZML V. 472. Szolnok város képviselő-testületi közgyűlési jkv.1946/916. kgy. sz.
- MNL JNSZML IV. 422. Főispáni iratok 1014/1946.

Képek:

Minden jog fenntartva! © MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára