Veres József

(Szolnok, 1884. augusztus 18. - ?)

Szolnokon született 1884-ben, édesapja vasúti napszámos volt. Négy elemit és két továbbképző tanfolyamot végzett. 1906-tól mázoló tanoncként helyezkedett el, majd 1909-1910-ben mázoló segédként dolgozott az ország különböző városaiban, nagyrészt Budapesten. 1910-ben mázolómester lett Szolnokon és ebben a munkakörben dolgozott egészen 1944-ig. Nős volt, négy gyermek atyja. Az első világháború alatt 1915-től 1920-ig a 68. gyalogezred katonája, az 1917-1920. években olasz hadifogságban volt. Mivel már 1903-ban belépett a Szociáldemokrata Pártba, továbbá 1927-től a helyi ipartestületben is vezető szerepet játszott, közismert volt baloldali magatartásáról és kapcsolatairól. Ennek következtében 1944. áprilistól augusztusig internálva volt. A szovjet csapatok bevonulását követően azonban 1944. november 4-től már az elmenekült tisztviselőket helyettesítve Szolnok ideiglenes városi intéző bizottságában dolgozott. A városban ekkor működő pártok javaslatára és a város szovjet katonai parancsnokának jóváhagyásával november 10-én a vármegye főispánjává nevezték ki. Mivel a vármegye területén ekkor még harcok dúltak és a települések közötti kapcsolattartás is rendkívül esetleges volt, Veres működése leginkább Szolnok városára és környékére szorítkozott. A mezőgazdasági munkák előkészítése, a készletek felmérése, a közbiztonság újjászervezése, a szovjet csapatok elhelyezése és ellátása, a romeltakarítás és a szovjet hadsereg által kért közmunkások előállíttatása töltötte ki két és fél hónapos hivatali idejének nagy részét. A Budapest ostroma alatt szovjet kórházvárossá átalakított Szolnok közellátását is meg kellett szerveznie. A települések és kiküldött megbízottaik ezekben a hónapokban csak árucserével jutottak élelemhez: gabonát sóra, olajra, petróleumra cseréltek, avagy különböző iparcikkekre, így biztosították a túlélést, amíg a közlekedés és a kereskedelem újjászervezése megtörtént. 1945. január 25-én Veres Józsefet Szolnok város főjegyzőjévé választották meg, a főispáni székben februártól a kisgazda Baráth Endre váltotta. Mivel Verest a helybeli kommunistákhoz régtől fogva személyes, baráti kapcsolati szálak fűzték, a városi főjegyzői teendőket a kommunista Zsemlye Ferenc polgármesterrel teljes egyetértésben tudta ellátni. 1948-ban az SZDP-ből átvették a Magyar Dolgozók Pártjának tagjai közé. 1950. július 31-én, a tanácsi rendszer bevezetése előtt nyugdíjba vonult.

Források:

- MNL JNSZML IV. 407. Alispáni ir. 1949. számnélküli ir. 982. rsz.
- MNL JNSZML XXIII. 19. Szolnok MTVB Személyzeti Osztály ir. 1950-1951. 627-12/1950. I/b.
- CSÖNGE Attila: „…már nem soká lesz főispán, mert helyzete megingott” – Földi István főispán és kora. In: Zounuk 28. (Szerk.: FÜLÖP Tamás-CZÉGÉNY Istvánné) Szolnok, 2014. 271-305. p.

Képek:

Minden jog fenntartva! © MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

Vissza Vissza